Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Posúdenie stavebného pozemku pri zdanení daňou z nehnuteľnosti

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Hospodárenie

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) stavebnými pozemkami sú tie parcely, na ktorých bude stáť stavba, ktorá bude predmetom dane zo stavieb.Pre určenie dane zo stavebných pozemkov je teda podstatné určiť, ktoré stavby budú predmetom dane zo stavieb po ich kolaudácii. V príspevku uvádzame prípad, keď správca dane nepostupoval správne pri posúdení stavebného pozemku, a tým aj pri výpočte samotnej daňovej povinnosti.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály