Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásada transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov

Dátum: Rubrika: Správne právo

Príspevok sa zaoberá zásadou transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov, podľa ktorej sú obce povinné informovať dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov. Príspevok tiež poukazuje na predchádzajúcu právnu úpravu, príklady z praxe a odporúčania s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu osobných údajov.

Podmienky spracúvania osobných údajov všeobecne upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR 
osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. 
Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. Z recitálu 39 nariadenia GDPR vyplýva:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.