Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 15

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

Už takmer rok  (od 31. 3. 2022) platí výnimka zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorá upravuje predpokladanú hodnotu zákazky tovaru, služieb a stavebných prác, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje. Je nemálo tých verejných obstarávateľov, u ktorých pretrvávajú  nejasnosti v uplatňovaní tejto výnimky. Náčrt postupu ako uplatňovať túto výnimku, ako zdokladovať jej uplatnenie v praxi, sa dozviete v tomto článku.

Zákon o verejnom obstarávaní je základným zákonom pre proces verejného obstarávania. Po prečítaní definície výnimky podľa § 1 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní sa zdá všetko celkom jasné a zrozumiteľné. Avšak môžu nastať rôzne diskutabilné prípady, ktoré je nevyhnutné vysvetliť a bližšie si ozrejmiť.

Ustanovenie § 1 ods. 15 zákona
o verejnom obstarávaní

„Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok“.

Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa nevyhnutne týkajú a uplatňujú aj ustanovenia iných zákonov, napríklad zákona o štátnom rozpočte, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podobne.
Každá výnimka zo zákona aj výnimka podľa § 1 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní má svoje pravidlá uplatňovania. Pre uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní postupujeme nasledovne:
Výpočet predpokladanej hodnoty záka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.