Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vylúčenie z verejného obstarávania na základe neplatných údajov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení. Žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti, ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov sme použili s marcovým dátumom, nakoľko sme ich mali už skôr pripravené a podpísané štatutármi oboch firiem.

V júni, keď sme boli vyzvaní podať ponuku, sme zistili, že náš partner nám nepovedal o zmene na poste štatutára koncom marca, rovnako tak neoznámil v zákonnej lehote úradu pre verejné obstarávanie túto zmenu a my sme do súťaže vložili výpis zoznamu hospodárskych subjektov s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť (v marci, keď sme pripravovali dokumenty, boli tieto údaje ešte platné).

 
 
V rámci ponukového kola chceme doložiť výpis zoznamu hospodárskych subjektov so zmenenými údajmi štatutára. Chceme sa spýtať, či môže byť predloženie výpisu s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť považované za dôvod na vylúčenie v zmysle § 40 ods. 6 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), nakoľko táto zmena nemá vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
V nadväznosť na otázku uvádzame v stručnosti, že sme toho názoru, že uvedené skutočnosti samy osebe by nemali predstavovať dôvod na vylúčenie. Takéto vylúčenie by sme považovali za neproporčné, no určité riziko nie je možné úplne vylúčiť.
Pokiaľ ide o dôvod vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, sme toho názoru, že tento dôvod na vylúčenie je apli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.