Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Voľný pohyb psov na území obce

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V našej obci začíname mať problém s chovateľmi psov, lebo sa o svojich psov nestarajú, resp. starajú, ale nechávajú ich voľne pobehovať po obci.
Nedávno mi ako starostovi bolo mai­lom doručené podanie (pripájam v prílohe), ktoré pani podpísala iba priezviskom začínajúcim na písmeno "K". Myslím, že pani K. ho poslala z novovytvorenej mailovej adresy iba pre túto potrebu, a predpokladám, že ide o obyvateľku našej obce, akurát sa bojí vystupovať pod svojím menom, tak to spravila takto anonymne a podpísala sa iba vymysleným priezviskom.
Avšak aj napriek tomu, akú formu pani K. použila, tak až na jedného psa sú informácie o ich voľnom pohybe v obci v podaní pravdivé. Pani K. však nevie o tom, že ako starosta som vykonal asi 50 telefonátov, ako aj osobných návštev u viacerých majiteľov psov a upozorňoval ich. Ja som na jednej strane rád, lebo doteraz boli všetky sťažnosti na voľne pobehujúcich psov iba také, že mi to obyvatelia obce povedali osobne alebo mi zatelefonovali, ale nikdy to nebolo písomné podanie. Teraz to mám podložené aj písomne.
Samozrejme, naša obec má schválené VZN o chove zvierat, sú v ňom spomenuté aj psy, že chovateľ psa je povinný sa o neho starať, že pes pohybujúci sa na verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa sa považuje za túlavého psa a že obec ho môže dať odchytiť odborne spôsobilej osobe. Papierovo je to vo VZN vyriešené pekne, ale reálne je to ťažšie vykonateľné.
Teraz, keď mám písomný podnet, by som to chcel riešiť aj formou predvolania všetkých účastníkov - majiteľov psov na obecný úrad. Okrem toho zverejníme na webovej stránke obce, a tiež vyhlásime v miestnom rozhlase upozornenie, aby sa ľudia starali o svojich psov a nenechali ich voľne pohybovať sa po obci.
Aký typ konania na to môžem použiť a ako máme vôbec tento problém riešiť a prinútiť obyvateľov obce, aby VZN dodržiavali?
Na popísaný problém s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách v obci sa vzťahuje predovšetkým
zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 282/2002 Z.z.").
V ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z. je výslovne uvedené:
______________________________
Na účely tohto zákona
voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
.
______________________________
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.