Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozhodnutie o uložení opatrenia na susednom pozemku (stavbe) - vzor

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok prináša praktický vzor rozhodnutia obce (mesta) ako stavebného úradu podľa § 117 a § 135 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec: ..............................

Číslo: ...............................

V ................ dňa .............

ROZHODNUTIE

Obec (mesto) .............................. ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 135 ods. 1 stavebného zákona

ukladá vlastníkom nehnuteľností

č. p. .......... v .............................. (meno, priezvisko osoby) .............................. (meno, priezvisko osoby) .............................., aby strpeli práce spojené s vykonávaním (opis prác, napr. vonkajšej omietky na stavbe rodinného domu) .............................. stavebníkov .............................. zo svojho pozemku.

Na uskutočnenie uloženého opatrenia sa určujú tieto podmienky:

1.   (Mená a priezviská) .............................. umožnia stavebníkom (uviesť mená a priezviská) .............................. a vypomáhajúcim občanom v dobe od .......... do .......... prístup, príp. príjazd na svoj pozemok na účely .............................. (uviesť opis prác).

2.   Opatrenia sa vzťahujú na časť pozemku parc. č. .........

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.