Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prehľad registrov vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

V súlade s európskou legislatívou, s nariadeniami, smernicami a odporúčaniami sa v praxi verejného obstarávania ustanovili registre. „Malí obstarávatelia“, ktorými sú predovšetkým školy a obce, v tejto oblasti nie sú celkom jasne stotožnení s ich obsahom, a  ani s ich využívaním v procese verejného obstarávania. Článok sa zameriava na objasnenie obsahu jednotlivých registrov vo verejnom obstarávaní.

Registre sú uvedené na stránke www.uvo.gov.sk v členení:
-
register verejných obstarávateľov,
-
registre o hospodárskych subjektoch a v tom:
-
zoznam hospodárskych subjektov,
-
register osôb so zákazom,
-
evidencia referencií,
-
register konečných užívateľov výhod,
-
register partnerov verejného sektora.
Register verejných obstarávateľov
Ide o informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "Úrad") a sú v ňom zapísané subjekty, ktoré Úrad eviduje ako verejných obstarávateľov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
V registri verejných obstarávateľov sú uvedené tieto údaje:
-
úradný názov/obchodné meno,
-
sídlo,
-
IČO,
-
zatriedenie verejného obstarávateľa podľa § 7,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.