Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

Elektrickú energiu a zemný plyn možno bezpochyby označiť za kľúčové až kritické komodity, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti v podstate akéhokoľvek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) eviduje aktuálnu situáciu na trhu s týmito základnými komoditami, ako aj problémy, s ktorými sa za posledné obdobie verejní obstarávatelia stretávajú. V tejto súvislosti vydal úrad všeobecné metodické usmernenie 3/2021 a tiež bolo vydaných niekoľko „adresných“ metodických usmernení, v ktorých bola poskytnutá odpoveď na parciálne otázky.

Čoraz častejšie verejní obstarávatelia riešia otázky okolo samotného verejného obstarávania elektrickej energie a zemného plynu. Platnosť už uzatvorených zmlúv sa blíži ku koncu. Niektorí z verejných obstarávateľov riešili situáciu s ukončením činnosti jedného z dodávateľov na trhu s elektrickou energiou. Výrazný nárast cien priniesol so sebou faktický náhly zánik existujúcich zmlúv so zafixovanou maximálnou hodnotou jednotkovej ceny, pri ktorých sa stretávame s neochotou zmluvných partnerov zúčastniť sa tzv. "minisúťaží" pre dodávky energií na nasledujúce zmluvné obdobie.
Verejní obstarávatelia, ktorí sa rozhodli pre rázny krok a vyhlásili verejné obstarávanie, sa stretávajú so situáciami, že buď žiaden hospodársky subjekt nepredložil ponuku, alebo sú predkladané ponuky s vysokými cenami.
Uvedené môže byť spôsobené viacerými faktormi počnúc prirodzenými trhovými mechanizmami, nezávislými od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, až po nevhodne nastavené súťažné podmienky (podmienky účasti, zmluvné požiadavky, lehota viazanosti ponúk...), nesprávne zvolený postup obstarávania alebo nesprávne určená predpokladaná hodnota, či nízka maximálna výška finančných prostriedkov.
V procese verejného obstarávania je verejný obstarávateľ ten, ktorý rozhoduje o tom, za akých podmienok bude obstarávať príslušnú komoditu, a zároveň nesie plnú zodpovednosť za správnosť nastavenia procesu zadávania zákazky.
______________________________
Všeobecne platí, že základným a zároveň najdôležitejším krokom verejného obstarávateľa pred samotným vyhlásením verejného obstarávania
je prípravná fáza.
______________________________
Na túto fázu by sa mali verejní obstarávatelia dôsledne zamerať a zohľadniť rozsah svojich potrieb na dlhšie obdobie, a nielen jednorazovo. Cieľom je zvolenie takej nákupnej stratégie, prostredníctvom ktorej sa dosiahne hospodárny a efektívny výsledok (tak z hľadiska finančných, ako aj administratívnych nákladov) v procese verejného obstarávania a zároveň aby n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.