Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obecné zastupiteľstvo a verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Naše obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým zrušilo výsledok verejného obstarávania, ktoré prebehlo v medziach schváleného rozpočtu. Myslíme si, že tým vybočilo zo svojej právomoci podľa zákona, a starosta preto uznesenie nepodpísal. Ako máme postupovať, ak bude toto uznesenie potvrdené?

Postup obecného zastupiteľstva, ktorý je opísaný v otázke, nemá oporu v zákone, a preto starosta postupoval správne, ak výkon uznesenia pozastavil tým, že uznesenie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") nepodpísal.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 13

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

Pozasta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.