Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konflikt záujmov v procese verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

Jednou z kľúčových okolností ohrozujúcich čestnú hospodársku súťaž v rámci verejného obstarávania je výskyt konfliktu záujmov. Ide o situáciu, keď vzájomné vzťahy a väzby osôb na strane obstarávateľa a na strane uchádzačov môžu ovplyvniť objektívne a nestranné vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ sa pri vyhodnocovaní ponúk musí zaoberať inštitútom konfliktu záujmov.
Konflikt záujmov v procese verejného obstarávania upravuje § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Čo je konflikt záujmov
-
definícia v súlade s ISO 37001:2016:
Konflikt záujmov je situáciou, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu.
-
definícia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD):
Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými (osobnými) záujmami.
-
definícia podľa legislatívy Európskej únie:
Konflikt záujmov vníma ako takmer každú situáciu, kedy zamestnanci obstarávateľského subjektu, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamy alebo nepriamy finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom verejného obstarávania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.