Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny pri správe daní počas mimoriadnej situácie

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky predstavovala významný zásah do priebehu jednotlivých konaní pred orgánmi finančnej správy. Preto Národná rada SR prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 67/2020 Z.z."), ktorý predstavuje rámcovú právnu úpravu správy daní počas mimoriadnej situácie. Počnúc 1. októbrom 2020 nastávajú právne účinky novely zákona č. 67/2020 Z.z. (novela je zákon č. 264/2020 Z.z.), ktorá spôsobuje, že niektoré opatrenia strácajú svoje uplatnenie, nakoľko sa podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. skončila pre niektoré z nich doba pandémie. Preto v tomto článku uvediem stav do 30. septembra 2020 a riešenia od 1. októbra 2020, predovšetkým tie ustanovenia zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok") a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok"), ktoré sa majú uplatňovať.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.