Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny pri správe daní počas mimoriadnej situácie

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Z právnej praxe

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky predstavovala významný zásah do priebehu jednotlivých konaní pred orgánmi finančnej správy. Preto Národná rada SR prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 67/2020 Z.z."), ktorý predstavuje rámcovú právnu úpravu správy daní počas mimoriadnej situácie. Počnúc 1. októbrom 2020 nastávajú právne účinky novely zákona č. 67/2020 Z.z. (novela je zákon č. 264/2020 Z.z.), ktorá spôsobuje, že niektoré opatrenia strácajú svoje uplatnenie, nakoľko sa podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. skončila pre niektoré z nich doba pandémie. Preto v tomto článku uvediem stav do 30. septembra 2020 a riešenia od 1. októbra 2020, predovšetkým tie ustanovenia zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok") a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok"), ktoré sa majú uplatňovať.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.