Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nájom nebytových priestorov obce

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Rubrika: Hospodárenie

Obce často prenechávajú svoj majetok do nájmu iným subjektom. Okrem nájmu bytového fondu obce často prenechávajú do užívania tretím subjektom nebytové priestory. Pri prenajímaní bytových priestorov obec pri výkone samosprávy spolupôsobí pri vytváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, ako to predvída § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Naopak, pri nájme nebytových priestorov obec najčastejšie prenecháva pre ňu neupotrebiteľný majetok na užívanie podnikateľským subjektom. Nedôsledne upravené zmluvné vzťahy medzi obcou a nájomcom najmä ohľadne vzájomných práv a povinností z nájomného vzťahu sú predmetom častých súdnych sporov. Obce sa často o opotrebenie, údržbu a investície do jej majetku nájomcom počas trvania nájmu nezaujímajú so starostlivosťou riadneho hospodára. Súdne spory sa preto spravidla rozvíjajú k okamihu ukončenia nájomného vzťahu, kedy je však obec už v náročnej procesnej pozícii. Príspevok pojednáva o najdôležitejších aspektoch nájmu nebytových priestorov medzi obcou a podnikateľom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.