Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá inštitútom zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov. Poukazuje najmä na povinnosť obce určiť zodpovednú osobu, predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby, ako aj na niektoré nedostatky vyskytujúce sa v praxi a návrhy na ich odstránenie

Právna úprava inštitútu zodpovednej osoby je obsiahnutá v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.