Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tvorba ďalšieho prídelu do sociálneho fondu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obec tvorí sociálny fond  podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinným prídelom  vo výške 1,00 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. V kolektívnej zmluve je uvedené, že ďalší prídel je vo výške najmenej 0,05 %. Je možné, aby sme si vo vnútornom predpise upravili spomínaný ďalší prídel do sociálneho fondu vo vyššej výške ako 0,05 % alebo je pre nás maximálny prídel do sociálneho fondu 1,05 %?

Sociálny fond sa tvorí podľa § 3 ods. 1 zákona č. zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom fonde") ako úhrn:
a)
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b)
ďalšieho prídelu,
c)
ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
Tvorba ďalšieho prídelu je podľa § 3 ods. 1 písm. b) vo výške:
1.
dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu, najviac vo výške 0,5 % zo základu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.