Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozhodnutie o povolení používať miestnu komunikáciu obce na parkovacie účely - vzor

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok prináša praktický vzor rozhodnutia obce ako cestného správneho orgánu o povolení používať miestnu komunikáciu obce na parkovacie účely.

Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce.
Verejným priestranstvom sú všetky verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce vrátane miestnych komunikácií. Miestnymi komunikáciami (cestami) sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest [§ 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.].
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy tiež prejednávajú priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových ciest.
Rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. V rozhodnutí o povolení používať miestnu komunikáciu obce na parkovac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.