Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a nové povinnosti hlavného kontrolóra

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Na základe novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonanej zákonom č. 189/2023 Z. z., vznikajú hlavnému kontrolórovi nové povinnosti. V príspevku sa dozviete, aké nové povinnosti vyplývajú z citovanej novely pre hlavného kontrolóra obce a vyššieho územného celku pri preverovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Novela zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 54/2019 Z.z.") nadobudla účinnosť 1. júla 2023, niektoré ustanovenia 1. septembra 2023. V príspevku sa dotkneme tých novelizovaných skutočností, ktoré sa týkajú hlavného kontrolóra obce a vyššieho územného celku. Upozorníme aj na novú povinnosť, ktorú má rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou a vyšším územným celkom, ak zamestnáva najmenej 50 zamestnancov.
______________________________
Aj po novele zákona platí, že hlavný kontrolór je v obci a vyššom územnom celku naďalej zodpovednou osobou podľa § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z. hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej a príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, ak táto právnická osoba zamestnáva viac ako 5 a menej ako 50 zamestnancov.
______________________________
Novelou zákona sa zúžil okruh právnických osôb, v ktorých hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby, na:
1.
obec a vyšší územný celok,
2.
rozpočtovú a príspevkovú organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, ktorá zamestnáva viac ako 5 a menej ako 50 zamestnancov.
Znamená to, že rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, ktorá zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, nemusí mať stanovenú zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy podľa zákona č. 54/2019 Z.z.?
Odpoveď na túto otázku nájdeme v § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 54/2019 Z.z., podľa ktorého
"zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, zamestnávateľ, ktorý poskytuje finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej päť zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu v rámci svojej organiz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.