Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odmena 500 eur podľa dodatku ku kolektívnej zmluve

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 je dohodnuté vyplatenie odmeny v sume 500 eur. Máme zamestnanca, ktorý skončil na obecnom úrade pracovný pomer dohodou ku dňu 31. júla 2022. V auguste si dal žiadosť na vyplatenie odmeny vo výške 500 eur podľa dodatku k uvedenej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, pričom k žiadosti o vyplatenie priložil aj usmernenie k vyplateniu tejto odmeny, v ktorom je okrem iného uvedené, že na vznik nároku je potrebné, aby zamestnanec v období od 1. januára 2022 do 31. augusta 2022 vykonával prácu aspoň v minimálnom rozsahu (1 deň), čo tento zamestnanec splnil. Starosta mu však nárok na odmenu zamietol. Má uvedený zamestnanec právo na vyplatenie tejto odmeny? A je táto odmena pre všetkých zamestnancov splatná vo výplate za mesiac august?

Druhá otázka znie, ako vypočítať odmenu učiteľke v materskej škole, ktorá má k 31. augustu 2022 pracovnú zmluvu na plný úväzok a od 1. septembra 2022 bude mať 55 % úväzok. Poskytne sa jej odmena v plnej výške alebo sa preráta na aktuálny úväzok, ak odmena nebude vyplatená za mesiac august 2022?

Odmena vo výške 500 eur je zakotvená v Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej len "Dodatok"). Predmetné znenie Dodatku hovorí o tom, že 
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. august 2022, odmenu 
podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.