Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Investície obcí z mimorozpočtových prostriedkov

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali plánovaniu investícií obcí. V tomto príspevku uvádzame príklad použitia investícií z prostriedkov mimo rozpočtu obce.

Príklad:
S cieľom obnovy a následnej prevádzky zaniknutých kúpeľov Grössling založilo 29.11.2021 hlavné mesto obchodnú spoločnosť MKK Grössling, s. r. o. Jej spoločníkom je okrem mesta aj investičný fond National Development Fund II, ktorý je v správe v štátnej spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH).
Zapojenie tohto partnera do projektu umožní kompletné financovanie projektu nielen vďaka investícii, ale aj vďaka tomu, že umožňuje získať dodatočný bankový úver, keďže sa zvyšujú zdroje projektu. Magistrát deklaruje, že bude mať predkupné právo pre prípad, že by mala štátna spoločnosť záujem svoj obchodný podiel predať.
Projekt je samostatne finančne udržateľný a počas prevádzky oddelený od rozpočtu mesta.
Súčasťou poskytnutia prostriedkov bolo kladné stanovisko Protimonopolného úradu SR.
Opatrenie pomoci
Predmetom opatrenia je výhradne druhá fáza poskytnutia investičnej pomoci zo strany NDF II a mesta v prospech spoločnosti MKK Grössling, s.r.o. (príjemca pomoci) vo forme kapitálovej investície vo výške 8 140 000 eur, z toho NDF II, a.s., poskytne pomoc vo forme peňažného vkladu vo výške 1 450 000 eur a hlavné mesto SR Bratislava formou majetkového vkladu vo výške 6 690 000 eur.
Na celý projekt má byť
pomoc poskytnutá v troch fázach
, pričom poskytovatelia pomoci potvrdili, že zmena z pôvodných dvoch na tri fázy poskytovania pomoci nie je vecnou zmenou projektu - projekt, na ktorý sa pomoc poskytuje, zahŕňa naďalej pôvodné aktivity (knižnica, kúpele s výnimkou zrušenia umeleckej rezidencie ako samostatnej časti, pričom uvedená skutočnosť nemá vplyv na realizáciu hlavných aktivít projektu).
Z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu chýbajúcich znaleckých posudkov a potreby zabezpečenia flexibility pri projektovaní a realizácii stavebných prác) bola pôvodná druhá fáza poskytnutia pomoci rozdelená na druhú a tretiu fázu.
Tretia fáza vkladu (vklad prístupovej komunikácie, kde je podľa poskytovateľov pomoci potrebné presne určiť hranicu pozemku, čo je možné až po upresnení na základe projektových dokumentácií a vklad budovy na Vajanskom nábreží, kde sa majú vysporiadať vzťahy s nájomcami) sa má realizovať pri uzavretí jednotlivých vkladov.
V prvej fáze bola poskytnutá pomoc vo výške 1 547 500 eur, v druhej fáze vo výške 8 140 000 eur a v tretej fáze je plánovaná pomoc vo výške cca 4 460 000 eur.
Splnenie všeobecných podmienok nariadenia pre druhú fázu
Príjemca pomoci nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.