Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
v októbrovom čísle odborného mesačníka Právo pre ROPO a obce prinášame opäť zaujímavé články z rôznych oblastí.
V rubrike "Hospodárenie" si môžete prečítať článok o budúcom predaji pozemkov vo vlastníctve obce a nedovolenej štátnej pomoci.
V našej poradni odpovedáme na otázku čitateľa ohľadom nároku zamestnanca na odchodné.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.