Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.

Počet článkov autora: 3


Mimoriadne zasadnutie verzus ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Predmetom príspevku je právna analýza závažného fenoménu, ktorý priniesla až aplikačná prax. Týmto fenoménom je zvolávanie mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na základe žiadostí aspoň jednej tretiny poslancov na dni pripadajúce po komu...

Sloboda prejavu a petičné právo v podmienkach obecnej samosprávy

Sloboda prejavu garantovaná čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky patrí medzi najstaršie a základné politické práva. Slobodu prejavu zaručoval už prvý európsky ústavný dokument, a to francúzska Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789, či ...

Aplikácia príloh ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

S aplikáciou ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. (ďalej len "ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.") sa spája viac sporných momentov. No nielen jeho aplikácia, ale aj spôsob je...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.