Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výrub stromov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?
Relevantným je zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. (ďalej len " zákon o ochrane prírody a krajiny") a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. (ďalej len "vyhláška č. 170/2021").
Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu v intraviláne obce je obec. Výrub stromov možno realizovať iba v období vegetačného pokoja. Vegetačné obdobie pokoja sa po novom skrátilo a stanovuje sa v období od 1. októbra do 28. februára, ako to vymedzuje § 22 ods. 11 vyhlášky č. 170/2021.
Podľa § 47 ods. 11 zákona o ochrane prírody a krajiny možno výrub dreviny podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.