Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výpožička majetku obce obyvateľovi obce

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Obec má záujem požičať svojmu obyvateľovi hnuteľnú vec (elektrocentrálu) na krátkodobé bezplatné užívanie. Môže tak urobiť? Ak áno, ako má v tomto prípade postupovať?
Na prvú otázku odpovieme nejednoznačne, áno aj nie.
Prenechanie individuálne určenej veci do dočasného bezodplatného užívania napĺňa pojmové znaky inštitútu výpožičky v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkv z. n. p. (ďalej len " ").
Výpožičku treba dôsledne odlišovať od pôžičky podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka, predmetom ktorej môžu byť len veci určené podľa druhu (napr. peniaze) a nie individuálne určené veci, ako tomu má byť v tomto prípade. Nadnesene (a právne nekorektne) povedané, výpožičku určitej veci možno v podstate chápať ako jej bezodplatný nájom (ktorý však, samozrejme, nie je právne možný).
Možnosť výpožičky majetku obce nie je v zákone č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.