Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou všeobecne záväzných nariadení obcí o miestnom poplatku za rozvoj, poukazuje na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí, na odporúčania pri odstraňovaní týchto nedostatkov a tiež na oprávnenie prokurátora podať protest proti VZN obcí, ktorými bol porušený zákon.
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec môže
vo veciach územnej samosprávy
vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj "VZN"); VZN nesmie byť v rozpore s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.