Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prevzatie dieťaťa nerezidentným rodičom v materskej škole

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Môže nerezidentný rodič maloletého dieťaťa splnomocniť inú osobu na prevzatie dieťaťa z materskej školy? V prípade, ak bude nerezidentnému rodičovi zmarený styk s dieťaťom v deň určený na vyzdvihnutie dieťaťa od rezidentného rodiča, môže si ho nerezidentný rodič vyzdvihnúť v materskej škole, ak je určené miesto pre začiatok styku bydlisko dieťaťa?
Splnomocnenie
Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z.z.o materskej škole:
"Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi
alebo ním splnomocnenej osobe
."
Splnomocnenou osobou podľa odseku 1 je ktorákoľvek osoba, ktorú zákonný zástupca písomne splnomocní, aby v prípade, že on nemo^že včas vyzdvihnúť svoje dieťa z materskej školy, vyzdvihla j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.