Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prenájom poľných ciest

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Môže obec prenajať poľnohospodárovi pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria – ktoré sú poľnými cestami? Môže poľnohospodár takto prenajatú ostatnú pôdu zorať a posiať?

Podľa § 11 ods. 20 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. (ďalej len "zákon o pozemkových úpravách")
"Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené os
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.