Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Platová trieda zamestnanca obce pri výkone kumulatívnej funkcie

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Zamestnankyňa obce má v náplni práce evidenciu obyvateľstva, správu daní a poplatkov, personalistiku a mzdy, správu majetku, zverejňovanie zmlúv, vedenie účtovníctva a vedenie pošty a registratúry zamestnávateľa. Má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor verejná správa. Do ktorej platovej triedy má zamestnávateľ zamestnankyňu zaradiť? Možno ju zaradiť do 7. alebo 8. platovej triedy, keďže vykonáva kumulatívne funkcie?
Zamestnávateľ zaraďuje zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať alebo v priebehu pracovného pomeru vykonáva, a to podľa splnenia kvalifikačných predpokladov. Pri viacerých pracovných činnostiach je potrebné zistiť, ktorá pracovná činnosť je najnáročnejšia podľa druhu práce, ktorú vykonáva (resp. ktorá činnosť, ktorú vykonáva, je zaradená v najvyššej platovej triede).
Činnosti popísané v otázke sú zaradené v katalógu pracovných činností nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenách a dopĺňaní v z. n. p., konkrétne v časti "01. Spoločné pracovné činnosti" a v časti "16. Samospráva".
Na základe časti "01. Spoločné činnosti" možno podľa popísaných pracovných činností zamestnankyňu zaradiť nasledovne:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.