Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
v marcovom čísle časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi prinášame veľa zaujímavých a rôznorodých tém.
V rubrike "Verejné obstarávanie" si môžete prečítať príspevok o problémoch pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v rámci verejného obstarávania.
Príspevku za prácu v obecnej polícii sa podrobne venujeme v ďalšom článku, ktorý nájdete v rubrike "Hospodárenie".
O posudzovaní podaného odvolania v správnom procese sa viac dozviete v článku, ktorý je obsahom rubriky "Správne právo".
V poradni odpovedáme na otázku čitateľa o príspevku na rekreáciu.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.