Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Konsolidácia verejných financií a riziko jej realizácie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Z hodnotiacej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyplýva, že reálna konsolidácia verejných financií sa koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu.

Podľa hodnotiacej správy, ktorú zverejnila RRZ, dosiahne deficit verejnej správy v roku 2024 úroveň 5,7 % HDP, čo predstavuje nárast o 0,8 percentného bodu v porovnaní s minulým rokom.

Pri súčasnom nastavení verejných financií by sa očakávané deficity neznížili ani v nasledujúcom období. Prinajmenšom do roku 2028 tak možno očakávať, že negatívne saldo verejných financií neklesne pod 5,6 % HDP, pokiaľ vláda a parlament neprijmú žiadne ďalšie opatrenia.

Pri takýchto výsledkoch hospodárenia by došlo k dynamickému nárastu hrubého dlhu verejnej správy do roku 2028 až na úroveň 70,5 % HDP, v porovnaní s 56 % HDP dosiahnutými na konci minulého roka.

Správa RRZ hodnotí aj aktuálne strednodobé ciele vlády, ako boli zverejnené v Programe stability SR na roky 2024 až 2027Voči vládou deklarovaným cieľom však podľa RRZ chýbajú vyšpecifikované opatrenia, v rokoch 2025 až 2027 v hodnote od 1,6 mld. eur až do 4,0 mld. eur (1,2 % HDP až 2,6 % HDP).

RRZ upozorňuje, že nové pravidlo limitu verejných výdavkov už nevyžaduje na rok 2024 žiadnu konsolidáciu, dosiahnutie vládneho cieľa je tak možné aj pri aktuálnom zhoršení dlhodobej udržateľnosti verejných financií. K dosiahnutiu cieľa v roku 2025 z väčšej časti pomôže samotná exspirácia energopomoci. Reálna konsolidácia sa tak koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu aj z hľadiska politického cyklu.

Nové pravidlá tiež nezaručujú plnohodnotné premietnutie spomalenia rastu výdavkov do trvalého ozdravovania verejných financií, nakoľko nedostatočne rozlišujú medzi trvalými a dočasnými opatreniami (napr. zníženie príspevkov do 2. piliera, zrušenie dotácií na energopomoc alebo dočasné zvýšenie daní).

Celú tlačovú správu nájdete na stráne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.