Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Koronavírus/COVID-19

Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov - COVD-19

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.

 Vyberáme z portálu www.pracovnepravo.sk V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zam...

Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

MPSVR SR vydalo pre oblasť sociálnych služieb počas krízy COVID-19 viaceré usmernenia  pre oblasť  pre oblasť sociálnych služieb (v súvislosti s Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z.z.). 

SR má jedny z najmiernejších opatrení proti šíreniu nového koronavírusu

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Slovensko patrí medzi krajiny s najmiernejšími opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu v súvislosti s obmedzením pohybu a aktivít vnútri krajiny.

Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2020 – Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu os...

Dotácie na stravu - nariadenie vlády č. 103/2020

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto dnes Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návra...

Vláda schválila návrh opatrení na boj s COVID-19 financovaných z eurofondov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu a na odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktoré budú financované z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

SAV o koronavíruse: S deťmi treba hovoriť o situácii s pandémiou

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

S deťmi treba hovoriť o situácii s novým koronavírusom.

Správy OECD o vplyve COVID-19 na územie a mestá

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

OECD spracovala správu o územnom vplyve COVID-19: riadenie krízy na všetkých úrovniach verejnej správy a správu o politických opatreniach vybraných miest tak v Európe, ako aj vo svete.

ZMOS bude skúmať elektronickú komunikáciu v samosprávach

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začína ďalší prieskum smerovaný medzi primátorov a starostov.

SAV o koronavíruse: Ako komunikovať normy, aby ich ľudia dodržiavali

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Miera rešpektovania pravidiel spojených s obmedzením pohybu a dodržiavaním sociálnej vzdialenosti sa líši od krajiny ku krajine.

Človek s podozrením na COVID-19 by mal zavolať lekárovi a izolovať sa

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Človek, ktorý sa nakazí novým koronavírusom, by mal zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho lekára.

Vláda: Obmedzila voľný pohyb osôb počas Veľkej noci

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Voľný pohyb osôb bude od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu o tom vláda rozhodla na pondelkovom...

Samospráva: Sociálne služby sú pre samosprávy veľkým balíkom povinností

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Podľa dostupných štatistík sa za posledných desať rokov výrazne zvýšil počet penzistov na Slovensku.

Opatrenia EÚ: Krátkodobá práca a dezinformácie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom príhovore (1.4) označila súčasnú situáciu za najväčšiu tragédiu od vojen.

V prípade pandémie môže vláda vyhlásiť iba núdzový stav

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

V prípade ohrozenia života a zdravia z dôvodu pandémie umožňuje ústavný zákon vyhlásiť iba núdzový a nie výnimočný stav. Pre TASR to uviedol docent ústavného práva Marek Domin z Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského v Bratislave.

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ide o preventívne opatrenia, rozhodnutia, usmernenia, ktoré majú predchádzať ohrozeniu verejného zdravia – viac v ÚVZ SR, ktoré vypracovala Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

SAV o koronavíruse: Techniky zvládania stresu počas globálnej pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Každý reaguje na stresujúce situácie odlišne. V čase celosvetovej pandémie nového koronavírusu sme sa ocitli v situácii, ktorú väčšina z nás ešte nezažila, a teda ju môžeme vnímať ako čosi, čo nemáme pod kontrolou.

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných...

Implementácia projektov a COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo prehľad zdrojov s odporúčaniami  v súvislosti s koronavírusom, ktoré boli zverejnenené riadiacimi orgánmi a spoločnými technickými sekretariátmi jednotlivých operačných programov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.