Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh zmeny financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov ZMOS neprijateľný

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na online rokovaní sa viac ako 90 zástupcov zo 62 regionálnych združení miest a obcí Slovenska zhodlo na tom, že zmena financovania predprimárneho vzdelávania na základe návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bude mať v praxi negatívny dopad na rozpočty samospráv a kvalitu zabezpečovania predprimárneho vzdelávania.

Na základe návrhu novely uvedeného zákona by sa malo od januára 2025 zmeniť financovanie predprimárneho vzdelávania na normatívne financovanie a prejsť z originálnych kompetencií miest a obcí pod prenesený výkon štátnej správy. 

Takáto zmena sa zavádza do praxe na úkor rozpočtov miest a obcí, a sú to práve samosprávy, ktoré doplatia na to, že napriek nízkym koeficientom, ktoré mnoho rokov dostávali na dieťa v materskej škole zo strany štátu, im pri tejto zmene štát zoberie aj tie financie, ktoré si ukrajovali z iných rozpočtových položiek na úkor plnenia iných kompetencií.

Rada ZMOS preto žiada, aby tento legislatívny proces bol zastavený. 

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.