Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové číslo časopisy Účtovníctvo ROPO a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,

v poradí už šieste tohtoročné číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí.

V rubrike "Hospodárenie" prinášame článok o verejných prostriedkoch v obci.

Júnová rubrika "Účtovníctvo" je venovaná poslednej časti seriálu o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve, ako aj účtovaniu časového rozlišovania nákladov a výnosov.

O preskúmavaní vybraných dokladov a odklade úhrady dane sa viac dozviete v článkoch rubriky "Poznatky z praxe".
 
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.