Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nariadenie vlády SR o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu nariadenia je ustanoviť položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov v nadväznosti na novelizáciu § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov. 

Zdroj: Slov-lex


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.