Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Varovanie pred rozpadom rozpočtu samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Únia miest a obcí Slovenska (ÚMS) upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná.

Samosprávy dostanú menej peňazí, ako očakávali.  Ak vláda SR nezačne seriózne rokovať so samosprávami, rozpočty  miest a obcí pre rok 2024  sa rozpadnú. Podľa informácii MF SR skončil k 30. 4. 2024 hlavný zdroj financovania samosprávy, a to daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), v mínuse približne 25 mil. eur.  Dôvodom je finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu  pre živnostníkov a zamestnancov na základe zákona z dielne exministra financií Igora Matoviča. 

ÚMS žiada ministra financií Ladislava Kamenického o okamžité rokovanie k stabilizovaniu finančnej situácie samospráv. Pripomína, že aj táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. 

V mesiaci máj 2024 bola mestám a obciam poukázaná celá zostávajúca suma dane z príjmu právnických osôb (DPPO) vo výške 157 697 eur v súlade s prijatou novelou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V prípade, že by sa tak nestalo, samospráva by nedostala žiadne peniaze. Financovanie služieb obyvateľom sa však nedá zastaviť a samospráva si nemôže, na rozdiel od štátu, peniaze požičať. ÚMS preto naliehavo vyzýva Ministerstvo financií SR na okamžité rokovanie.

Zdroj: tlačová správa ÚMS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.