Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2022

ZMOS upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpady

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu  Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľ...

Poslanci parlamentu schválili novelu volebného zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná rada SR schválila novelu zákona o dotáciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na včerajšej parlamentnej schôdzi poslanci schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie ÚMS k vyhláške o úprave komunálneho odpadu z dielne MŽP SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) s úľavou prijíma informáciu, že MŽP SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Vyhlášku k povinnosti úpravy komunálneho odpadu, kde navrhuje požadovaný odklad tejto povinnosti z januára 2023 na január 2024.

Dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov. Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.

Novela zákona o dobrovoľníctve schválená vládou vytvára podmienky pre štátnu finančnú podporu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vláda v stredu 9. decembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Cieľom návrhu je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej č...

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úvodné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Toto stanovisko prezentuje prvý pohľad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (“Rada”) na vládou predstavený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Rada zverejní detailnú analýzu rozpočtu pre budúci rok v prvej polovici novembra pred prero...

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2022 schodok vo výške 1 733,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 130,3 mil. eur (+16,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní ni...

Nezabudnite nahlásiť zmenu štatutára na ústredný portál verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V prípade zmeny štatutára orgánu verejnej moci vyplývajúcej z volieb do vyšších územných celkov a volieb do orgánov samospráv je nutné nahlásiť túto zmenu na ústredný portál verejnej správy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.