Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Národná rada SR schválila novelu zákona o dotáciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na včerajšej parlamentnej schôdzi poslanci schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón dosiahnutý v období od vyhlásenia zákona. Vedľajším cieľom návrhu zákona je zapracovať bežné zmeny týkajúce sa ostatných účelov dotácií v reakcii na aplikačnú prax a úpravy reagujúce na stav v oblasti banských činností.

Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny zákona o poskytovaní dotácií, ktorými sa sleduje naplnenie cieľa vo vzťahu k dotáciám na rozvoj priemyselnej výroby, vývoja, výskumu a služieb patria:

  • zahrnutie dvoch nových účelov použitia dotácie: preložka elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
  • zahrnutie odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou zmenou doterajšieho účelu dotácie,
  • ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie,
  • pridanie novej kategórie úloh, na plnenie ktorých môže obec alebo vyšší územný celok žiadať dotáciu, a to úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií,
  • vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí,
  • úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti v reakcii na uvedené zmeny.

 

Viac sa dozviete v sprievodnej dokumentácii k materiálu TU.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.