Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nezabudnite nahlásiť zmenu štatutára na ústredný portál verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V prípade zmeny štatutára orgánu verejnej moci vyplývajúcej z volieb do vyšších územných celkov a volieb do orgánov samospráv je nutné nahlásiť túto zmenu na ústredný portál verejnej správy.

Zmenu môže nahlásiť pôvodný štatutár alebo poverený zamestnanec. Povinnosť nahlásiť zmenu sa netýka starostov, primátorov a predsedov VÚC, ktorí svoj post obhájili. V prípade, ak k zmene došlo, je nutné nahlásiť túto skutočnosť cez elektronickú alebo listinnú žiadosť.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.