Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k záverečnému účtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o hmotnej zodpovednosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Cestovný príkaz - tuzemský

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor tuzemského cestovného príkazu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zriaďovacia listina školy

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zriaďovacej listiny školy. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Výpoveď z nájmu nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor výpovede z nájmu nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Inventúrny súpis

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventúrneho súpisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Inventarizačný zápis

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.