Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Započítaná prax pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Nová zamestnankyňa nastúpila na pozíciu reštaurátorky. Do započítanej praxe jej započítame dobu na materskej a rodičovskej dovolenke (2 x 3 roky), dobu zamestnania u iného zamestnávateľa na pozícii reštaurátorka. Môžeme započítať aj dobu, odkedy má živnosť na vykonávanie reštaurátorských prác a tieto práce vykonávala ako SZČO?
U predchádzajúceho zamestnávateľa jej do započítanej praxe zarátali aj dobu štúdia na VŠ, no to si myslím že bolo nesprávne (my sme doteraz takéto doby nezapočítavali, teda okrem doktorandského štúdia). Ktorý postup je správny?
Započítaná prax je zadefinovaná v § 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnej záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon o odmeňovaní").
Započítaná prax
je odborná prax a prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa. Túto prax zamestnávateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.