Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ukladanie sankcií za záškoláctvo

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Po 1. januári 2023  máme v obci prvé prípady ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Začíname vydávať rozhodnutia o vine a uložení pokuty. Nevieme, ako postupovať v prípade rodičov, ktorých viacero z detí zanedbalo povinnú školskú dochádzku. Máme uložiť pokutu za každé dieťa alebo napísať do jedného rozhodnutia všetky deti, napr. 3 deti, a uložiť pokutu spoločne za všetky deti? Takisto nám nie je jasné, či máme vyrubiť pokutu každému zo zákonných zástupcov oddelene alebo obom rodičom spoločne.

S účinnosťou od 1. januára 2023 došlo k zmenám v postihovaní "záškoláctva", sprísnili sa skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov a obce sú zároveň
povinné ex offo stíhať všetky priestupky
, o ktorých majú vedomosť.
K zmenám došlo zákonom č. 396/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa. Týmto zákonom v článku II dochádza aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. n. p. (ďalej aj len "zákon o štátnej správe v školstve").
Pri prvej otázke, týkajúcej sa uloženia pokuty za zanedbávanie starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa obidvom rodičom, je relevantným § 37 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve, podľa ktorého sa priestupku dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý:
a)
ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie
,
b)
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá
viac ako 15 vyučovacích hodín
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.