Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum: Rubrika: Pracovné právo

Tento príspevok sa venuje téme odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti so zmenou v ich odmeňovaní od 1. septembra 2023.

Hoci sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnej službe vzťahuje ako hmotnoprávny predpis zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z.z."), odmeňovanie týchto zamestnancov upravuje procesná norma, ktorou je zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z.z.").
______________________________
K prvej zmene odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme došlo od 1. januára 2023, a to v súvislosti so zmenou platových taríf a tarifných platov zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Táto zmena nebola jedinou zmenou v oblasti odmeňovania, k ďalšej zmene v odmeňovaní došlo od 1. septembra 2023.
______________________________
Dňa 13. júla 2022 bola podpísaná aj Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len "Kolektívna zmluva"). Predmetná Kolektívna zmluva je platná na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024.
Kolektívna zmluva
Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok, a to vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z., rieši teda nielen pracovnoprávne náležitosti, ale sa v nej dohodlo, že základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bude od 1. septembra 2023 o 10 % vyššia.
Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z., a to pre:
a)
orgány štátnej správy, orgány alebo úrady,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.