Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (III.)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

Záverečná časť seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 je zameraná na prehľad zmien v oblasti pracovného práva, ale aj na zmeny, ktoré sa týkajú príspevku štátu na sociálne bývanie, sociálneho fondu a oznamovania protispoločenskej činnosti.
PRACOVNÉ PRÁVO
Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
S účinnosťou od 1. januára 2023 bola zavedená dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce ako osobitný druh dohody o pracovnej činnosti podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"):
a)
zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce), alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), pričom platí, že podmienka výnimočnosti sa nevzťahuje na
dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
(§ 223 ods. 1),
b)
sezónnou prácou je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje, nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku a ide o niektorú z činností uvedených v
c)
na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac
520 hodín v kalendárnom roku
,
d)
do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
e)
priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín,
f)
uvedenú dohodu možno uzatvoriť najviac na
8 mesiacov
(§ 228a).
Odmeňovanie zamestnancov
S účinnosťou od 1. júna 2023 došlo k zmene Zákonníka práce, podľa ktorej príplatky už nie sú určené pevnou sumou, ale percentom zo sumy minimálnej mzdy:
a)
za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej
20% minimálnej mzdy
v eurách za hodinu (§ 96 ods. 5),
b)
zamestnancovi patrí za
prácu v sobotu
popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
50% minimálnej mzdy
v eurách za hodinu (§ 122a ods. 1),
c)
u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však
45% minimálnej mzdy
v eurách za hodinu, v (i) kolektívnej zmluve, (ii) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.