Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
januárovému číslu časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi dominuje novela zákona o majetku obcí, no venujeme sa aj ďalším zaujímavým témam.
Článok o najdôležitejších zmenách, ktoré priniesla novela zákona o majetku obcí, uverejňujeme v rubrike "Z legislatívy". Nájdete v nej aj dokončenie seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023.
V rubrike "Hospodárenie" uverejňujeme príspevok zameraný na platenie dane z lesných pozemkov.
Aktívne a pasívne informačné povinnosti obecných firiem sú predmetom príspevku, ktorý obsahuje rubrika "Z právnej praxe".
Na pracovnú disciplínu a jej porušovanie sa bližšie pozrieme v rámci rubriky "Pracovné právo".
V našej poradni odpovedáme na otázku zameranú na predaj majetku obce.
redakcia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.