Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Finančná správa vrátila ľuďom preplatky na daniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Daňovníkom poukázali do piatka 10. mája finančné prostriedky v celkovej sume 635 miliónov eur. 

Z tejto sumy predstavoval 195,4 milióna eur vyplatený daňový bonus na dieťa. Presne 2,1 milióna eur tvoril daňový bonus na zaplatené úroky a 437,9 milióna eur preplatky na dani.

Ak boli v daňových priznaniach zistené nedostatky, FS zaslala daňovníkom výzvu na ich odstránenie. V tomto prípade sa lehota na vrátenie preplatku z dane prerušuje, až kým daňovníci neopravia svoje chyby a FS neposúdi opäť ich žiadosť. Finančná správa zároveň preveruje daňové priznania, v ktorých zistila podvodné údaje. Ak sú v nich uvedené klamlivé informácie, tak nárok na daňový bonus nemajú.

FS vypláca preplatky daňovníkom, ktorí si podali daňové priznanie sami. Na preplatky môžu mať nárok študenti, dôchodcovia či osoby, ktoré boli časť roka nezamestnané alebo poberali materské príspevky. U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený zamestnancovi priamo od zamestnávateľa.

Daňové úrady postupne spracovávajú aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.