Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Manuály pre obce a mestá vypracované Slovenským pozemkovým fondom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovenský pozemkový fond zverejnil manuály pre územnú samosprávu.

Manuály majú slúžiť ako pomôcka k podaniu žiadostí o prenájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu; o  prevod vlastníckeho práva pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu; o bezodplatný prevod (delimitáciu) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí, VÚC a taktiež ako pomôcka pri žiadostiach, ktorých predmetom je stavebný zámer na pozemkoch v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu.

Na stránke Slovenského pozemného fondu nájdete nasledujúce manuály:

Zdroj: Slovenský pozemkový fond


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.