Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže budúci rok skončiť kolapsom pre mestá aj okresné obce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na akútny problém nedostatočných kapacít v základných školách v Bratislavskom kraji. Situácia je vážna tak v MČ Bratislava Ružinov, ako aj v Senci.

Podľa starostu MČ Bratislava Ružinov a predsedu Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta Bratislava Martina Chrena majú samosprávy v Bratislavskom kraji rozpracovaných 12 projektov za 50 mil. eur. Dostupné zdroje financovania pre obce na základné školy vo viac rozvinutom regióne, Bratislavskom regióne, sú obmedzené a v nízkej alokácii v porovnaní s potrebou tohto regiónu.  

V Senci a hrozí, že budúci rok mesto Senec vypovie zmluvy o školských obvodoch. Podľa slov primátora mesta Senca a predsedu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti Pavla Kvála mesto uspokojuje potreby svojich obyvateľov a obyvateľov spádových území na základe zmluvy o školských obvodoch v piatich základných školách, z ktorých jedna je národnostná s vyučovacím jazykom maďarským. Na území mesta sa nachádza aj jedna súkromná základná škola.

Situácia, v ktorej sa nachádzajú naše mestá a obce, je znepokojujúca. Na jednej strane čelíme výraznému preľudneniu v mestských aglomeráciách, kde kapacity základných škôl už teraz nedokážu pokryť rastúci dopyt po vzdelaní pre naše deti. Na druhej strane máme regióny, ktoré sa vyľudňujú a kde sa školy zatvárajú z dôvodu nedostatku žiakov.

ZMOS apeluje na vládu a príslušné ministerstvá, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie tejto situácie. Je nevyhnutné adresne investovať alebo hľadať finančné možnosti do rozšírenia kapacít existujúcich škôl v preľudnených oblastiach a zároveň podporiť regionálne rozvojové programy, ktoré by zabránili ďalšiemu vyľudňovaniu vidieka.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.