Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Workshopy venované kvalite ovzdušia

Kategória: Aktuality

Workshopy sa budú konať 16. mája 2024 v Košiciach, 20. mája 2024 v Žiline a 30. mája 2024 v Banskej Bystrici. 

Tematické zameranie workshopov:

  • Kvalita ovzdušia v regióne a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
  • Šírenie osvety v obci
  • Aplikačná prax zákona o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok  vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  • Príklady dobrej praxe pri znižovaní emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach
  • Finančné zdroje – prehľad dostupných a pripravovaných finančných mechanizmov

Prihlásenie na workshop:

Workshopy organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.