Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nárok na predčasný starobný dôchodok a spôsob určenia jeho sumy sa mení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude potrebné odpracované obdobie postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných rokov. Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Od 15. mája 2024 sa zjednocuje percento, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.