Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na potreby obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu 2/2024 o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Prihlásiť sa môžu obce a mestá v rámci Slovenskej republiky. 

Cieľ výzvy: podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.

Lehota na predkladanie žiadostí: 31. 5. 2024

Minimálna výška dotácie: 3 000 eur

Maximálna výška dotácie: 15 000 eur

Viac informácií nájdete na stránke MF SR.

Zdroj: MF SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.