Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výkladové stanovisko k stavebnému zákonu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejnil výkladové stanovisko k § 140d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  k zneniu účinnému od 1. apríla 2024.

Zákon zaviedol nový inštitút upravený v § 140d stavebného zákona, tzv. preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Uvedená úprava umožňuje stavebnému úradu, aby pri stavbách, ktoré boli postavené v období medzi 1. januárom 1990 a 31. marcom 2024 a po zhotovení sú na daný účel nepretržite užívané bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, mohol na žiadosť ich vlastníka preskúmať ich spôsobilosť na trvalé užívanie a ich trvalé užívanie povoliť okrem reklamných stavieb.

Celé výkladové stanovisko nájdete na stránke Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.