Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena zmluvy, ktorá vzišla z obchodnej verejnej súťaže

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Na základe obchodnej verejnej súťaže sme uzatvorili zmluvu s víťazom súťaže. Neskôr nám doručil návrh dodatku s rôznymi zmenami obsahu zmluvy. Môže sa vôbec zmeniť zmluva, ktorá bola uzavretá podľa súťažných podmienok?

Postup pri uzatváraní zmluvy v obchodnej verejnej súťaži upravujú ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí") a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník").
Treba si v prvom rade uvedomiť, že pravidlá, ktoré regulujú správanie obcí pri nakladaní s majetkom obcí, sú upravené ako kogentné, tzn. nie je možné sa od nich pri aplikácii odchýliť, rovnako by nebol prípustný ich rozširujúci (extenzívny) výklad.
Podľa § 9a ods. 1 zákona o majetku obcí je obchodná verejná súťaž jedn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.